Podmínky účasti v projektu

MChovatelské potřeby

Plné bříško z.s.

IČ: 14254484 se sídlem: Zenklova 24/54, 180 00 Praha 8 Spisová značka L 75918 vedená u Městského soudu v Praze.

Email: info@plnebrisko.cz Telefon: 607 82 83 88 Web: www.plnebrisko.cz

 

Obdarovaným se rozumí útulek nebo spolek či jeho depozitum. Do Projektu Daruji Plné bříško přijímáme útulky, spolky, které nabízí své pejsky a kočky intenzivně k adopci, nehromadí je, včetně starých či hendikepovaných jedinců.

I. Základní ustanovení

 1. Akceptace těchto podmínek útulkem či spolkem, je podmínkou pro vytvoření objednávkového profilu na www.darujiplnebrisko.cz, přijímání darů od dárců a následném poskytnutí finančního či materiálního příspěvku ve výši částky objednávky dárce.
 2. Odesláním žádosti o vytvoření objednávkového profilu ve prospěch útulku či spolku, nebo poskytnutím finančního daru se vyjadřuje výslovný souhlas s těmito podmínkami a závazkem je dodržovat.
 3. Při zaslání žádosti o vytvoření objednávkového profilu pro útulek či spolek v rámci projektu Daruji Plné bříško, darováním finančního obnosu na bankovní účet 8080828022/5500 jsou poskytovány osobní údaje, např. jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mailové adresy apod. bližší podmínky a zásady zpracování osobních údajů upravuje článek GDPR

II. Vytvoření objednávkového profilu

 1. Pro vytvoření objednávkového profilu je nezbytné kontaktovat spolek Plné bříško z.s. na emailu registrace@darujiplnebrisko.cz či telefonicky na 725 064 318 s uvedením potřebných údajů, které jsou k dispozici na Registrace do Daruji Plné bříško
 2. Útulek či spolek se zavazuje mít zajištěno případné poskytnutí licenčního oprávnění k fotografiím, a to ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), na základě čehož bude spolek Plné bříško z.s. oprávněn uveřejnit fotografie mu poskytnuté žadatelem.
 3. Nesplní-li útulek či spolek všechny výše uvedené podmínky, zejména pak doložení potřebné dokumentace, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání podkladů, nebude tento objednávkový profil vytvořen.
 4. Po vytvoření objednávkového profilu bude přiřazena unikátní www adresa profilu na jejím základě budou moci dárci poskytovat své dary  a jenž se bude objednávkový profil odlišovat od jiných.

III. Poskytování darů dárci

 1. Po vytvoření objednávkového profilu bude na webových stránkách uveřejněn objednávkový profil, díky kterému mohou dárci darovat vybrané materiální dary.
 2. Zasláním objednávky - finančního daru na bankovní účet 8080828022/5500 nebo platbou on-line je uzavřena Darovací smlouva mezi dárcem a spolkem Plné bříško z.s. Celá částka daru jde na pomoc konkrétnímu útulku či spolku, který dárce zvolil ve své objednávce.
 3. Jména či obchodní firmy (názvy právnických osob) dárců budou uveřejněny na FB Daruji Plné bříško a na FB obdarovaných.
 4. Na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@darujiplnebrisko.cz, nebo prostřednictvím zprávy pro příjemce při zasílání finančních prostředků na bankovní účet 8080828022/5500, je spolek Plné bříško z.s. povinen vystavit dárci potvrzení o daru. Podmínkou pro vystavení potvrzení o daru je uvedení jména, adresy trvalého pobytu, v případě fyzické osoby, názvu, IČO, sídla, v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.
 5. Po obdržení materiálního příspěvku - závozu dodá útulek či spolek fotografii materiálního příspěvku nejpozději do 14 dní spolku Plné bříško z.s. a ten následně fotografii předá dárci (emailovou zprávou).
 6. Finanční dary - objednávky mohou dárci zasílat prostřednictvím těchto platebních metod: Platební brána ComGate - online platba kartou, Platební brána ComGate – online bankovní převod, Mall Pay - zboží hned, platba později, Bankovním převodem na transparentní účet: 8080828022/5500

IV. Poskytnutí finančního či materiálního příspěvku spolkem Plné bříško z.s.

 1.   Akceptace těchto podmínek útulkem či spolkem přijímá útulek či spolek do svého výlučného vlastnictví finanční obnos či materiální pomoc ve výši celkové částky vybrané v rámci projektu Daruji Plné bříško a zavazuje se ho použít pouze pro účely, pro které je určený.

V. Využití poskytnutého finančního či materiálního příspěvku

 1. Obdarovaný je oprávněn finanční či materiální příspěvek použít pouze pro účel předpokládaný v rámci projektu Daruji Plné bříško.
 2. Spolek Plné bříško z.s. je oprávněn vyžádat si dokumentaci od obdarovaného dokládající využití finančního či materiálního příspěvku a obdarovaný se zavazuje tuto dokumentaci spolku Plné bříško z.s. poskytnout.

VI. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy předpokládané těmito podmínkami jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí Občanským zákoníkem, Zákonem o veřejných sbírkách, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, to vše v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají příslušným právním předpisům Evropské unie.
 2. Veškeré soudní spory mezi spolkem Plné bříško z.s. a útulkem či spolkem, dárcem budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
 3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 05. 2022

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení